Afdrukken
Berekening van interval.
BTW sjabloonHet kan voorkomen dat we een lijst met elementen willen onderverdelen naar categoriën. Als we werken met numerieke waarden, dan is dit op een aantal manieren in Excel te realiseren. De meest optimale werkwijze is afhankelijk van de situatie en de gehanteerde uitgangspunten. Zo kun je jezelf de vraag stellen of er sprake is van vaste intervallen of dat het noodzakelijk is de intervalgrootte variabel te kiezen. Willen we alleen maar gebruik maken van formules of is ook het gebruik van VBA een optie. Bij het gebruik van formules kan gekozen worden voor het wat omslachtige, maar meer eenvoudige gebruik van hulpkolommen of de complexere matrixformules. Alle oplossingen zijn op overzichtelijke manier samengevoegd in een sjabloon.
InterVal sjabloon