Excel, # Weken in Jaar

 

Tip & Truc Bereken # weken in een Jaar

Bij het realiseren van het sjabloon voor het weergeven van een WeekPlanning (onderhanden project) was het nodig om een beeld te hebben van het aantal ISO-weken in een bepaald jaar. Hoewel er zoals gebruikelijk binnen Excel weer de nodige oplossingsalternatieven voorhanden zijn, heb ik na enig gegoogle gekozen voor de berekeningswijze die ervan uitgaat dat:

"Als de eerste dag van het jaar op een donderdag valt of de laatste dag van het jaar valt op een donderdag of zowel de eerste als de laatste dag van het jaar valt op een donderdag, dan telt het betreffende jaar 53 weken en in het andere geval slechts 52 weken."

Uitgaande van bovenstaande regel doen we een graai in de bak met Excel-formules en kijken we welke formules voor ons van nut kunnen zijn:


=WEEKNUMMER()

Deze formule lijkt weliswaar geschikt voor ons doel, maar rekent helaas niet met ISO-weken (Europa). Daarom stoppen we deze maar weer terug in de bak met formules.


=ALS()

Gaan we gebruiken om de cel de waarde 53 of 52 (weken) te geven als aan de gegeven voorwaarde wordt voldaan.


=WEEKDAG()

Om te bepalen of de eerste of laatste dag van het jaar op een donderdag valt. Het resultaat van de formule WEEKDAG levert een cijfer op van 1 t/m 7 die corresponderen met een dag. Hiervoor is het nodig om met behulp van de tweede parameter van WEEKDAG te forceren dat de maandag als eerste dag van de week wordt genomen. Als het resultaat van de formule een "4" teruggeeft zal dit betekenen dat de opgegeven datum op een donderdag valt. In Excel 2003 / 2007 moet de tweede parameter een "2" zijn. Voor Excel 2010 kan hiervoor ook een "11" worden ingevoerd.


=OR()

Deze formule gebruiken we om te kijken of aan een of meer voorwaarden is voldaan.


We gaan ervan uit dat het jaartal waarvan we willen bepalen of deze 52 of 53 (ISO)weken bevat, zich als numerieke waarde in cel A1 bevindt. In dit geval ziet de formule met gebruikmaking van de functie ALS() er als volgt uit:


=ALS(OF(WEEKDAG(DATUM(A1;1;1);2)=4;WEEKDAG(DATUM(A1;12;31);2)=4);53;52)


Maak je geen gebruik van ALS(), maar van de eigenschappen van een boolean (WAAR = 1, ONWAAR = 0), dan kun je ook gebruikmaken van de volgende formule:


=52+OF(WEEKDAG(DATUM(A1;1;1);2)=4;WEEKDAG(DATUM(A1;12;31);2)=4)


Voor aanvullende uitleg van het gebruik van Boolean in een formule verwijzen we naar een ander w-tje (zie: Alternatieven voor als) die al eerder op de site van TemplateBuilding is gepubliceerd.


Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Inloggen

Inloggen

Mrah Development BV

MRAHDevelopment

Mrah Development BV
Voor uw Excel vragen,
Leuke gratis Excel toepassingen.

ExcelFIX

links_partners_5

ExcelFIX
ExcelFIX herstelt beschadigde
en corrupte spreadsheets die
gemaakt zijn in Microsoft Excel.

Infotron BV


linkspartners_5

www.infotron.nl
Zelf al goed met Excel, maar wilt u bestanden beter begrijpen, valideren en verbeteren?

Exhelp.be

Links_partners_20

ExcelFIX
Dé Vlaamse Excel blog