Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$note is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$path is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$version is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$note is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$path is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$version is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$note is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$path is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$version is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/src/Object/CMSObject.php on line 197

Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$_rightsibling is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/src/Categories/CategoryNode.php on line 369
Excel, Sorteren formules


Excel, Sorteren formules !

 


W-tje. Sorteren van formules!

 

Het sorteren van waarden binnen een werkblad is binnen Excel standaardfunctionaliteit.
Vaak bevat een te sorteren (deel van een) werkblad formules met celverwijzingen. Als dit het geval is, moeten we rekening houden met het volgende.

Sorteerbereik één kolom              

Het sorteren op slechts één kolom met waarden waarnaar met relatieve celverwijzingen (A1) of absolute celverwijzingen ($A$1) vanuit de formules wordt verwezen heeft geen consequenties voor de volgorde van de cellen in de kolom die de formules met relatieve of absolute celverwijzingen bevat.

Sorteerbereik meerdere kolommen

Als je sorteert op een bereik met meerdere kolommen (selecteert meerdere kolommen om te sorteren) en de kolom met formules met celverwijzingen maakt deel uit van de te sorteren selectie, moeten we rekening houden met verschil in afhandeling tussen sortering van relatieve- dan wel absolute celverwijzingen.

Sorteren op een kolom met waarden als onderdeel van een te sorteren celbereik met meerdere kolommen waarin zich een kolom bevindt met formules met relatieve celverwijzingen ( A1) naar cellen in dezelfde rij, geeft geen onverwachte, ongewenste resultaten. De gegevens worden in de sortering van de kolom met celwaarden meegenomen.

Sorteren op een kolom met waarden als onderdeel van een te sorteren celbereik met meerdere kolommen waarin zich een kolom bevindt met formules met absolute celverwijzingen ($A$1 of Blad1!A1) naar cellen in dezelfde rij, geeft naar alle waarschijnlijkheid ongewenste vanuit formules wordt verwezen geeft naar alle waarschijnlijkheid wel onverwachte, ongewenste resultaten. Het sorteren van de kolom met celwaarden wijzigt namelijk ook de volgorde van de cellen waarin de formules met absolute celverwijzingen zijn opgenomen.

Een voorbeeld kan de effecten van het sorteren in geval van een relatieve of absolute celverwijzing in een sortering verduidelijken. Gegeven is een tabel met daarin de volgende waarden en formules.


Sorteren formules_1

 

  • Kolom A bevat waarden
  • Kolom B en C bevatten relatieve verwijzingen naar de waarden in kolom A
  • Kolom D en E bevatten absolute verwijzingen naar de waarden in kolom A

Onder de motorkap ziet dit werkblad (met formules en verwijzingen) er als volgt uit.


Sorteren formules_2


Selecteer je alleen de kolom met waarden, waarnaar wordt verwezen, dan zullen de formules correct naar de juiste rij blijven verwijzen. Zie hiervoor het voorbeeld hieronder. Het geel gemarkeerde bereik (de celwaarden) wordt geselecteerd en is de basis voor de sortering.


Sorteren formules_3


Selecteer je het volledige celbereik (gehele tabel, alle kolommen) om samen met de celwaarden in de eerste kolom te worden gesorteerd, dan gaat het bij de relatieve verwijzing goed, maar bij een absolute verwijzing veranderd ook de volgorde van de cellen waarin deze verwijzing staat. De verwijzing "volgt" de nieuwe locatie van de gesorteerde cel en verwijst niet meer naar de waarde op dezelfde regel. Zie hieronder het geel gemarkeerde bereik dat voor sortering is geselecteerd (waarden en verwijzingen), Gesorteerd wordt op kolom A (de celwaarden).


Sorteren formules_5


Het resultaat van de bovenstaande sorteeractie is als volgt:


Sorteren formules_4

Het resultaat van de sorteeractie geeft te zien dat de kolommen met de relatieve verwijzing "goed" worden meegesorteerd en de kolommen met de absolute verwijzing niet. Met dit gegeven dient men bij de sortering rekening te houden. Eigenlijk kan worden geconcludeerd dat in geval van een tabel met meerdere rijen waarin per rij een formule wordt opgegeven die naar een andere cel in dezelfde rij verwijst een absolute celverwijzing niet is aan te bevelen. 


Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

    
 
Inloggen

Inloggen

Mrah Development BV

MRAHDevelopment

Mrah Development BV
Voor uw Excel vragen,
Leuke gratis Excel toepassingen.

ExcelFIX

links_partners_5

ExcelFIX
ExcelFIX herstelt beschadigde
en corrupte spreadsheets die
gemaakt zijn in Microsoft Excel.

Infotron BV


linkspartners_5

www.infotron.nl
Zelf al goed met Excel, maar wilt u bestanden beter begrijpen, valideren en verbeteren?

Exhelp.be

Links_partners_20

ExcelFIX
Dé Vlaamse Excel blog


Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\User\User::$aid is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/src/User/User.php on line 953