ExcelNaarWord

ExcelNaarWord-sjabloon_1

Hoe werkt het sjabloon ExcelNaarWord ?


Het sjabloon ExcelNaarWord kan worden gebruikt als uitgangspunt voor het realiseren van eigen toepassingen waarbij informatie van een Excel werkblad naar een document in Word moet worden verzonden. Bij het Excel sjabloon is alvast een Word document bijgevoegd als voorbeeld. Het is echter mogelijk zelf Word-sjablonen te definiëren.

ExcelNaarWord maakt ten behoeve van het uitwisselen van informatie tussen Excel en Word gebruik van een tekstbestand (gegevensbronbestand) met daarin twee regels, namelijk één regel met metagegevens (veldnamen) en één regel met waarden.
Het tekstbestand heeft de naam "WordMerge.888" en wordt in de - in het werkblad geselecteerde - map geplaatst. Het is mogelijk om nieuwe Word-sjablonen aan te maken en bestaande Word-sjablonen te wijzigen.
Hieronder zal worden ingegaan op de indeling en werkwijze van het Excel-sjabloon.

Wat is er op het scherm te vinden:

  • Mapnaam
   De mapnaam geeft aan in welke map de Word-sjablonen staan of worden aangemaakt. Indien de ingegeven map niet bestaat wordt deze aangemaakt. Zie afbeelding hieronder:

   ExcelNaarWord-sjabloon_6

   Door het klikken op de knop ... kan met behulp van dialoogschermen de juiste map worden geselecteerd. In deze map bevinden zich de Word-sjablonen waarmee het Excel-werkblad zal worden gekoppeld.
   ExcelNaarWord-sjabloon_7

  • Documentenlijst
   Zodra de map is gekozen, wordt er in onderstaande lijst de in de betreffende map aanwezig Wordsjablonen getoond. Zie hieronder aangegeven.
   ExcelNaarWord-sjabloon_8

  • Gegevenslijst
   In de gegevenslijst bevinden zich in het Excel-sjabloon enkele fictieve gegevens ter illustratie van de gerealiseerde koppeling van Excel naar Word. Voor het overnemen van deze gegevens in het Word-sjabloon dient men in de betreffende regel of regels in kolom "B"en te selecteren (met of zonder gebruikmaking van of. Zie voor voorbeeldgegevens hieronder:
   joomplu:251 border=

   Geselecteerde rijen (kolom "B"), met gebruikmaking van voor het selecteren van meerdere regels.
   ExcelNaarWord-sjabloon_3

   Let wel, de rechtermuisklik dient plaats te vinden op een cel in kolom "B". In alle andere gevallen zal er niks gebeuren. Na het geven van de rechtermuisklik zal een (gegevensbron) bestand worden aangemaakt die als invoer dient voor het te selecteren Word-sjabloon.
   ExcelNaarWord-sjabloon_4

  • Selecteren Word-sjabloon
   Het gegevensbronbestand met de geselecteerde gegevens van het Excel-werkblad is aangemaakt. In het onderstaande scherm kan worden aangegeven voor welk Word-sjabloon het gegevensbronbestand als invoer zal dienen.
   ExcelNaarWord-sjabloon_5

   Uit bovenstaand scherm kan een Word-sjabloon worden geselecteerd. Ook kan een geselecteerd Word-sjabloon worden gewijzigd of een nieuw sjabloon worden toegevoegd. Zie de afbeelding hieronder.
   ExcelNaarWord-sjabloon_9

   Word wordt vervolgens opgestart en samenvoegvelden kunnen worden toegevoegd en gewijzigd. N.B. Na het toevoegen van een nieuw sjabloon dient als extra stap opnieuw de bronmap te worden geselecteerd. Pas na selectie zal de lijst met beschikbare Word-sjablonen worden bijgewerkt.

   Als geen sjabloon is geselecteerd en toch gekozen wordt voor de optie "Wijzigen sjabloon" zal een foutmelding worden gegeven.
  • "OK"
   Bij het drukken op "Annuleren" zal geen actie meer worden uitgevoerd. Indien op de knop "OK" wordt gedrukt, zal het samenvoegen worden bevestigd en een nieuw Word document op basis van het geselecteerd Word-sjabloon en het gegenereerde gegevensbronbestand worden aangemaakt.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Inloggen

Inloggen


Warning: plgContentJoomPlu::route(): Argument #1 ($matches) must be passed by reference, value given in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 360

Warning: plgContentJoomPlu::route(): Argument #1 ($matches) must be passed by reference, value given in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 360

Warning: plgContentJoomPlu::route(): Argument #1 ($matches) must be passed by reference, value given in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 360
Mrah Development BV

MRAHDevelopment

Mrah Development BV
Voor uw Excel vragen,
Leuke gratis Excel toepassingen.

ExcelFIX

links_partners_5

ExcelFIX
ExcelFIX herstelt beschadigde
en corrupte spreadsheets die
gemaakt zijn in Microsoft Excel.

Infotron BV


linkspartners_5

www.infotron.nl
Zelf al goed met Excel, maar wilt u bestanden beter begrijpen, valideren en verbeteren?

Exhelp.be

Links_partners_20

ExcelFIX
Dé Vlaamse Excel blog